Gudomlighet: Armenia
Visa poster 41 till 41 från 41 resultater
Datum
A.D. 163 - A.D. 164
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AVREL VERVS AVG ARMENIACVS: Head of Lucius Verus, radiate, right
Frånsida
VICT AVG TR P IIII IMP II COS II S C: Victory, winged, draped, standing right, holding trophy in right hand; at her feet, Armenia seated on ground
Visa poster 41 till 41 från 41 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod


cointypedeity_facet:"Armenia"imperium,mb_physicalpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6IjViNDRlMzgxMjkyMDg0MGIxYTNlMzlkMjk1ZTI5Yzg5In0.1FU6cKAs4-vPMroB_l_0lA