Θεότητα: Παν
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, left
Οπισθότυπος
Pan seated left on rocks, head facing, resting hand on column; to left, altar; to right, dog and tree
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, traces of drapery on far shoulder, right
Οπισθότυπος
Pan seated left on rocks, head facing, resting hand on column; to left, altar; to right, dog and tree
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος