Φίλτρα

Εκδότρια αρχή: Non-imperial African coinages
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 423 - A.D. 425
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBS - ROMA: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 423 - A.D. 425
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 443
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
HONORIVS - PVS AGT: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ANN-O IIII K: Carthage, draped, standing front, hands outstretched holding ears of corn; star between two palms in exergue
Χρονολόγηση
A.D. 443
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
HONORIVS - PVS AGT: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ANN-O IIII V K: Carthage, draped, standing front, hands outstretched holding ears of corn; star between two palms in exergue
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINO - NOSTRO: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CART-A-GINE PP: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; pellet in exergue
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINO - NOSTRO: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: EMPEROR, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and cross on globe (?)
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINO - NOSTRO: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Unclear legend: Cross within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINO - NOSTRO: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Gateway
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINO - NOSTRO: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Gateway
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINO - NOSTRO: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINO - NOSTRO: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Pellet within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINO - NOSTRO: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Temple façade of two columns; cross on globe within
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINIS - NOSTRIS: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI PVBLICAE: Gateway
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINIS - NOSTRIS: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINIS - NOSTRIS: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Star within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINIS NOS-[TRIS….]: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONC[ CARTAG]INE: Victory, winged, draped, standing right (?), holding unclear object; behind, palm; pellet in exergue
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
DOMINORVM NOSTRORV: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Unclear Domino Nostro legend: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
(rev.☧) within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
K+ within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος