Autoritet: Aurelianus
Visa poster 1 till 6 från 6 resultater
Datum
A.D. 270 - A.D. 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Frånsida
MARTI PACIF: Mars, standing left, holding olive-branch in right hand and spear and shield in left hand
Datum
A.D. 270 - A.D. 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Frånsida
PROVIDENT AVG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe
Datum
A.D. 270 - A.D. 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Frånsida
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing right, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Datum
A.D. 270 - A.D. 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Frånsida
PAX AVGVSTI: Pax, draped, walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Datum
A.D. 270 - A.D. 275
Valör
Aureus
Myntverk
Mediolanum, Ticinum
Åtsida
IMP C DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Datum
A.D. 270 - A.D. 275
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, right
Frånsida
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Visa poster 1 till 6 från 6 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod