Авторитет: Тетрик I
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 295 резултата

object: 1
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
P M TR P COS P P: Tetricus I, draped, seated left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
P M TR P COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
P M TR P I COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
P M TR P II COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
P M TR P II COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing right, holding spear or sceptre in right hand and globe in left hand
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
P M TR P III COS P P: Fides, draped, standing left, holding ensign in right hand and sceptre in left hand
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
P M TR P III COS II P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and parazonium in left hand, placing left foot on globe
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
ADVENTVS AVG: Tetricus I, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand

object: 1
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Unpublished bust of Tetricus I
Реверс
COMES AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP TETRICVS P F AVG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand, crossing legs
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand, crossing legs

object: 1
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, or head of Tetricus I, laureate, right
Реверс
HILARITAS AVGG: Hilaritas, draped, standing left, holding palm in right hand and cornucopiae in left hand; flanking her, two children
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at foot, small figure of Tetricus I

object: 1
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP TETRICVS PIVS AVG: Head of Tetricus I, laureate, right
Реверс
IOVI VICTORI: Jupiter, seated left, holding Victory in right hand and spear in left hand

object: 1
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Реверс
LAETITIA AVG N: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP TETRICVS P F AVG: Head of Tetricus I, laureate, right
Реверс
NOBILITAS AVGG: Nobilitas, draped, standing right by prow, holding spear in right hand and globe in left hand
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, right
Реверс
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, or head of Tetricus I, laureate, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, left, holding sceptre in right hand and shield in left hand
Реверс
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Дата
271 - 274
Номинал
Aуреус
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP TETRICVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, left, holding sceptre in right hand and shield in left hand
Реверс
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 295 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране