Авторитет: Ото
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 24 резултата

object: 1
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
CERES AVG: Ceres, draped, standing left, holding two corn-ears in right hand and cornucopia in left
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
CERES AVG: Ceres, draped, standing left, holding two corn-ears in right hand and cornucopia in left

objects: 3
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
PAX ORBIS TERRARVM: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and caduceus in left

objects: 12
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
PAX ORBIS TERRARVM: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and caduceus in left
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
PAX ORBIS TERRARVM: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and caduceus in left

objects: 2
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, left
Реверс
PAX ORBIS TERRARVM: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and caduceus in left

objects: 4
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
SECVRITAS P R: Securitas, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left

objects: 27
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
SECVRITAS P R: Securitas, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left

objects: 3
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
SECVRITAS P R: Securitas, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left

objects: 17
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
SECVRITAS P R: Securitas, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left

object: 1
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, left
Реверс
SECVRITAS P R: Securitas, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left

objects: 3
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, left
Реверс
SECVRITAS P R: Securitas, draped, standing left, holding wreath in right hand and sceptre in left

objects: 2
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
VICTORIA OTHONIS: Victory, draped, advancing right, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 6
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
VICTORIA OTHONIS: Victory, draped, advancing right, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 2
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
VICTORIA OTHONIS: Victory, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 4
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
VICTORIA OTHONIS: Victory, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 3
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP M OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
VICTORIA OTHONIS: Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left

object: 1
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
PONT MAX: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and sceptre or rod in left

objects: 7
Дата
A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
PONT MAX: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and sceptre or rod in left

objects: 6
Дата
A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Реверс
PONT MAX: Ceres, draped, standing left, holding two corn-ears in right hand and cornucopia in left
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 24 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране