Авторитет: Констанций I Хлор
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 303 резултата
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C SEVERVS PIVS FELIX AVG: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C MAXIMIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C MAXIMIANVS P FEL AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 7
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP C MAXIMIANVS P AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP SEVERVS PIVS FELIX AVG: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP CONSTANTIVS PIVS FEL AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP CONSTANTIVS PIVS F AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP CONSTANTIVS PI FEL AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP CONSTANTIVS P FEL AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP MAXIMIANVS P F IN AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP CONSTANTIVS P F AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, draped, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 14
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP CONSTANTIVS P F AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 10
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP SEVERVS P F AVG: Bust of Severus II, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP CONSTANTIVS P AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
IMP CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, cuirassed, right
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 305 - A.D. 307
Номинал
AE1
Монетарница
Londinium
Аверс
GAL VAL MAXIMINVS NOBIL C: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Реверс
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 303 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране