Авторитет: Йовин
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 22 резултата

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGG: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot

objects: 2
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Heavy siliqua
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

objects: 2
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Арл
Аверс
D N SEBASTIA-NVS P F AVG: Bust of Sebastian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Арл
Аверс
D N SEBASTIA-NVS P F ꜸG: Bust of Sebastian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 22 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране