Авторитет: Аврелиан
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 443 резултата

object: 1
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Реверс
VIRTVS AVG: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
CONS PRINC AVG: Aurelian, standing left, holding sceptre and crowning trophy between two captives
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
CONS PRINC AVG: Aurelian, standing left, holding sceptre and crowning trophy between two captives
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
PACATOR ORBIS: Aurelian, standing left by altar, holding sceptre

object: 1
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
VIRTVS AVG: Mars, standing left, holding olive-branch in right hand and spear in left hand; at his feet, shield

object: 1
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
PACATOR ORBIS: Sol, radiate, walking left, raising right hand and holding whip in left hand
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
PACATOR ORBIS: Sol, radiate, walking left, raising right hand and holding whip in left hand

object: 1
Дата
270 - 275
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C L DOM AVRELIANVS P F AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Реверс
ADVENTVS AVG: Aurelian, riding left, raising right hand and holding spear pointing downwards in left hand

object: 1
Дата
270 - 275
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C L DOM AVRELIANVS P F AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
ADVENTVS AVG: Aurelian, riding left, raising right hand and holding spear pointing downwards in left hand

object: 1
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
CONCORD LEGI: Concordia, draped, standing left between four ensigns
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
CONCORD LEGI: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, left
Реверс
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 3
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C L DOM AVRELIANVS P F AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Реверс
VIRTVS AVG: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand; at his feet, captive

objects: 2
Дата
274 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TB P V•II•COS•II P P: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, standing left between two captives, raising right hand and holding globe in left hand
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
PROVIDEN DEOR: Providentia, draped, standing right, holding an ensign in each hand; Sol, radiate, standing left, holding globe

object: 1
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Реверс
AETERNIT AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 443 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране