Εκδότρια αρχή: Τιβέριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 95

objects: 2
Χρονολόγηση
14 - 15
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVI IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

object: 1
Χρονολόγηση
14 - 15
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVI IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 17
Χρονολόγηση
15 - 16
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 22
Χρονολόγηση
15 - 16
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 4
Χρονολόγηση
15 - 16
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
18 - 19
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XX: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible
Χρονολόγηση
20 - 21
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
22 - 23
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 4
Χρονολόγηση
23 - 24
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXV: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
24 - 25
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
25 - 26
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
26 - 27
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
27 - 28
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
28 - 29
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXX: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
29 - 30
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
30 - 31
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
31 - 32
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

objects: 2
Χρονολόγηση
32 - 33
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
33 - 34
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXXV: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
34 - 35
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXVI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 95

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος