Εκδότρια αρχή: Τιβέριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 95

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 14 - A.D. 15
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVI IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right
Χρονολόγηση
A.D. 14 - A.D. 15
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVI IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 17
Χρονολόγηση
A.D. 15 - A.D. 16
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 22
Χρονολόγηση
A.D. 15 - A.D. 16
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 15 - A.D. 16
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 18 - A.D. 19
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XX: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible
Χρονολόγηση
A.D. 20 - A.D. 21
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 22 - A.D. 23
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 23 - A.D. 24
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXV: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 24 - A.D. 25
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 25 - A.D. 26
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 26 - A.D. 27
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
A.D. 27 - A.D. 28
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
A.D. 28 - A.D. 29
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXX: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 29 - A.D. 30
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 30 - A.D. 31
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
A.D. 31 - A.D. 32
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 32 - A.D. 33
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 33 - A.D. 34
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXXV: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 34 - A.D. 35
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXVI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 95

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος