Εκδότρια αρχή: Ουαλεντινιανός Γ΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 187
Χρονολόγηση
425 - 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II and Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, each holding long cross in right hand and globe in left hand; between them, a human-headed serpent; Valentinian III crowned by Hand of God
Χρονολόγηση
425 - 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PL VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II and Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, each holding long cross in right hand and globe in left hand; between them, a human-headed serpent; Valentinian III crowned by Hand of God

object: 1
Χρονολόγηση
425 - 430
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand
Χρονολόγηση
425 - 430
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PL VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
425 - 426
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed open-coiled serpent
Χρονολόγηση
425 - 426
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent

objects: 2
Χρονολόγηση
425 - 426
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, Chi Rho on shoulder, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jewelled cross; star above
Χρονολόγηση
425 - 426
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting on a low column a shield inscribed ☧ to which she points; a small winged genius supports it from the other side
Χρονολόγηση
426 - 430
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, Chi Rho on shoulder
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Valentinian III, nimbate, draped, enthroned facing front, holding mappa in right hand; feet on footstool

objects: 5
Χρονολόγηση
426 - 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed open-coiled serpent

objects: 6
Χρονολόγηση
426 - 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent

objects: 4
Χρονολόγηση
426 - 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, Chi Rho on shoulder, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jewelled cross; star above
Χρονολόγηση
426 - 430
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting on a low column a shield inscribed ☧ to which she points; a small winged genius supports it from the other side

objects: 5
Χρονολόγηση
440 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of later human-headed open-coiled serpent; Victory's skirt "in parentheses"

object: 1
Χρονολόγηση
440 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of later human-headed open-coiled serpent; Victory's skirt "in semicircle"
Χρονολόγηση
440 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LICINIA EUDO-XIA P F AVG: Bust of Eudoxia, pearl-diademed, draped, facing front, wearing necklace and earrings
Οπισθότυπος
SALVS RE-I - PVBLICAE: Eudoxia, nimbate, draped, enthroned facing front, holding cross on globe in right hand and long cruciform sceptre in left hand
Χρονολόγηση
454 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, helmeted, pearl-diademed with plain jewel end, draped, cuirassed, facing front, holding spear pointing forward in right hand and shield decorated with Chi-Rho on left arm
Οπισθότυπος
VOT XXX MV-LT XXXX: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of later human-headed open-coiled serpent; Victory's skirt "in semicircle"

objects: 3
Χρονολόγηση
430 - 445
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of later human-headed open-coiled serpent; Victory's skirt "unequally bunched"
Χρονολόγηση
430 - 445
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of later human-headed open-coiled serpent; Victory's skirt "in parentheses"

objects: 3
Χρονολόγηση
430 - 445
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, wearing necklace and earrings, cross on shoulder, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jewelled cross; star above
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 187

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος