Εκδότρια αρχή: Νέρβας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 177
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVST: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left

objects: 12
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVST: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA EXERCITVVM: Clasped hands

objects: 10
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA EXERCITVVM: Clasped hands

objects: 6
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA EXERCITVVM: Clasped hands holding aquila set on prow, left

objects: 17
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA EXERCITVVM: Clasped hands holding aquila set on prow, left
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
FORTVNA AVGVST: Fortuna, draped, standing left, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
FORTVNA AVGVST: Fortuna, draped, standing left, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
FORTVNA P R: Fortuna seated left, holding corn-ears and sceptre

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
FORTVNA P R: Fortuna seated left, holding corn-ears and sceptre

objects: 8
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA AVGVST: Justitia, draped, seated right on low backed chair, feet on stool, holding long straight sceptre in right and branch extended in left

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERTAS PVBLICA: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right hand and short sceptre, pointing up slightly to right, in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERTAS PVBLICA: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right hand and short sceptre, pointing up slightly to right, in left hand
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
MONETA AVGVST: Moneta standing left, holding scales and cornucopiae

objects: 17
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS PVBLICA: Salus, draped, seated left on throne, holding two corn-ears in extended right hand, left arm resting on side of throne
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS II P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVST: Victory advancing right, holding wreath and palm

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PONT MAX TR P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
COS II DESIGN III P P: Diana, wearing short tunic, running right, with right hand drawing arrow from quiver on back and holding bow in left; behind her on right, a dog, running right

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG PONT MAX TR P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P COS II DESIGN III: Simpulum, sprinkler, ewer and lituus

objects: 6
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVST: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left

objects: 13
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P: Head of Nerva, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVST: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 177

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος