Εκδότρια αρχή: Μαξιμίνος Β΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 380

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 311
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - VICTORI: Hercules, standing right, holding right hand behind back and leaning on lion's skin on club with left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 311
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; at feet to left, eagle

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 311
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; at feet to left, eagle

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 311
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C FL VAL CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; at feet to left, eagle
Χρονολόγηση
A.D. 311
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVTI E-XERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy over left shoulder
Χρονολόγηση
A.D. 311
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVTI E-XERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy over left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C FL VAL CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand; to left, eagle

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand; to left, eagle

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C FL VAL CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand; to left, eagle
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
SOLI IN-VICTO: Sol, radiate, draped, standing left, raising right hand and holding head of Serapis in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
SOLI IN-VICTO: Sol, radiate, draped, standing left, raising right hand and holding head of Serapis in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C FL VAL CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
SOLI IN-VICTO: Sol, radiate, draped, standing left, raising right hand and holding head of Serapis in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand; to left, eagle

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand; to left, eagle
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C FL VAL CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO A-VGVSTI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand; to left, eagle
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - VICTORI: Hercules, standing right, holding right hand behind back and leaning on lion's skin on club with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 380

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος