Εκδότρια αρχή: Κώνστας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 666
Χρονολόγηση
342 - 343
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTI-VS PIVS FELIX AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - EXERCITVS: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding trophy in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Χρονολόγηση
342 - 343
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS - PIVS FELIX AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - EXERCITVS: Constans, draped, cuirassed, standing left, holding trophy in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
342 - 343
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTIVM BARBARARVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand; right foot on prow; crowned from behind by Victory
Χρονολόγηση
342 - 343
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding trophy in right hand and palm over left shoulder
Χρονολόγηση
342 - 343
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding trophy in right hand and palm over left shoulder

objects: 3
Χρονολόγηση
342 - 343
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
OB VICTORIAM TRIVMFALEM: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XV

objects: 2
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVSTVS: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right, within a wreath
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/XX/MVLT/XXX on right knee; before her, a small genius
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVSTVS: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right, within a wreath
Οπισθότυπος
VICTORIAE - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, standing right, left foot on globe, supporting a shield inscribed VOT/XX/MVLT/XXX on a short column
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANS - AVGVSTVS: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right, within a wreath
Οπισθότυπος
VICTORIAE - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, standing right, left foot on globe, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX on a short column

objects: 2
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVSTVS: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right, within a wreath
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XX/MVLT/XXX

object: 1
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANS - AVGVSTVS: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right, within a wreath
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVSTVS: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XX/MVLT/XXX
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANS - AVGVSTVS: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX

objects: 3
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVSTVS: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XX/MVLT/XXX
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVSTVS: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XX/MVLT/XXX
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVSTVS: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX

objects: 7
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANS - AVGVSTVS: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANS - AVGVSTVS: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVSTVS: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XX/MVLT/XXX

objects: 2
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANS - AVGVSTVS: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 666

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος