Εκδότρια αρχή: Κόμμοδος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 945

objects: 2
Χρονολόγηση
179 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP III COS II P P: Roma, helmeted, draped, seated right, holding spear in right hand and parazonium in left hand

objects: 26
Χρονολόγηση
179 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG: Bust of Commodus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP III COS II P P: Fortuna, draped, seated left on low seat, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
179 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP III COS II P P: Victory, winged, draped, seated left on low seat, holding patera in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Minerva, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and spear in left hand; at feet, shield

objects: 8
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Roma, helmeted, draped, seated right, holding spear in right hand and parazonium in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Fortuna, draped, seated left on low seat, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, drapery on left shoulder, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Fortuna, draped, seated left on low seat, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Fortuna, draped, seated left on low seat, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Fortuna, draped, seated left on low seat, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Providentia, draped, standing left, holding wand in right hand over globe, set on ground, and sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Victory, winged, draped, seated left on low seat, holding patera in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Victory, winged, draped, seated left on low seat, holding patera in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

objects: 17
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Trophy; to left and right, a captive seated on ground

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
TR P V IMP IIII COS II P P: Trophy; to left and right, a captive seated on ground

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
LIB AVG TR P V IMP IIII COS II P P: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
LIB AVG TR P V IMP IIII COS II P P: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
LIB AVG TR P V IMP IIII COS II P P: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Bust of Commodus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIB AVG TR P V IMP IIII COS II P P: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P VI IMP IIII COS III P P: Roma, helmeted, draped, seated right, holding Victory in extended right hand and parazonium in left hand
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
TR P VI IMP IIII COS III P P: Roma, helmeted, draped, seated right, holding Victory in extended right hand and parazonium in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 945

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος