Εκδότρια αρχή: Κωνσταντίνος Α΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 4096

object: 1
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPT IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
MEMORIAE AETERNAE: Eagle, looking left

object: 1
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPT IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
MEMORIAE AETERNAE: Lion, walking right

objects: 9
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPT IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
MEMORIAE AETERNAE: Eagle, looking left
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPT IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
MEMORIAE AETERNAE: Eagle, looking right

object: 1
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
MEMORIAE AETERNAE: Eagle, looking right
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIVVS CLAVDIVS OPT IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPT MER: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPT MER: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPTIMO: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPT MER: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Τρήουηροι, Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPTIMOR MERIT: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Σίσακ, Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPTIMORVM MERITORVM: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVEN-TVS AVGG: Constantine I, draped, cuirassed, riding left, raising right hand; beneath horse, captive

objects: 2
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F IN AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, wearing modius, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 9
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, wearing modius, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 70
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO P F S AVG: Bust of Maximian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, wearing modius, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 16
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOBILI C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 24
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 15
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 17
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 4096

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος