Εκδότρια αρχή: Κωνστάντιος Β´
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1617

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, spearing fallen horseman with right hand and holding shield on left arm; to right, shield; horseman turning face to soldier, extending left arm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, spearing fallen horseman with right hand and holding shield on left arm; to right, shield; horseman turning face to soldier, extending left arm

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, spearing fallen horseman with right hand and holding shield on left arm; to right, shield; horseman turning face to soldier, extending left arm
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, spearing fallen horseman with right hand and holding shield on left arm; to right, shield; horseman wearing pointed cap, leaning forward and clasping neck of horse
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS AVGVST: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XXX

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVG NOSTRI: Constantius II, draped, cuirassed, standing front, head left, holding globe in right hand and down-turned spear in left hand; on left, Victory advancing left, head right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVG NOSTRI: Constantius II, draped, cuirassed, standing front, head left, holding globe in right hand and down-turned spear in left hand; on left, Victory advancing left, head right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVG NOSTRI: Constantius II, draped, cuirassed, standing front, head left, holding globe in right hand and down-turned spear in left hand; on left, Victory advancing left, head right, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG NOSTRI: ☧ flanked by A and ω
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG NOSTRI: ☧ flanked by A and ω
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG NOSTRI: ☧ flanked by A and ω

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG NOSTRI: ☧ flanked by A and ω
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG NOSTRI: ☧ flanked by A and ω

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 353
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG NOSTRI: ☧ flanked by A and ω
Χρονολόγηση
A.D. 353 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with Christogram in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, head right, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding cornucopiae on left shoulder, her right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 353 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, head right, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding cornucopiae on left shoulder, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 353 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, head right, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding cornucopiae on left shoulder, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 353 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with Christogram in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, head right, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding cornucopiae on left shoulder, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 353 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, head right, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding cornucopiae on left shoulder, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 353 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, head right, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre on left shoulder, her right foot on prow
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1617

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος