Εκδότρια αρχή: Κουιντίλλος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 100

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSACRATIO: Funeral pyre

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSAECRATIO: Altar
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECR AVG: Jupiter, standing, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; Juno, draped, standing, holding patera in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS P AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar

objects: 147
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO GOTHICO: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO GOTHICO: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar, eagle to right or left

objects: 110
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Κύζικο, Σίσακ, Αντιοχεία, Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar, eagle to right or left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Γαλατία, Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Funeral pyre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, standing left
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORD EXERC: Concordia, draped, standing left, holding ensign in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
TEMP FELICITAS: Legend inscribed within laurel-wreath
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Quintillus, standing, holding spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNIT AVG: Sol, radiate, standing left, nude except for cloak around shoulders, raising right hand and holding globe in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 100

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος