Εκδότρια αρχή: Ιούλιος Νέπως
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 54
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG A: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG A: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO P-ERP F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IVLI NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IVLI NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI PVBLICAE: ☧ within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO P-ERP F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

objects: 2
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBIS - ROMA: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, head left, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Ravenna, turreted, standing left, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left hand; right foot on prow
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG*: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F ꜸG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG*: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 54

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος