Εκδότρια αρχή: Ηλιογάβαλος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 550

objects: 6
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield

objects: 4
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield

objects: 8
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P LIB AVG II: Elagabalus, togate, seated left on platform, holding parazonium in right hand; before him, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; to left, citizen, standing right, mounting steps of platform
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P LIB AVG II: Elagabalus, togate, seated left on platform, holding parazonium in right hand; before him, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; to left, citizen, standing right, mounting steps of platform

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P LIB AVG II: Elagabalus, togate, seated left on platform, holding parazonium in right hand; before him, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; to left, citizen, standing right, mounting steps of platform
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Οπισθότυπος
LIB AVG II COS II P P: Elagabalus, togate, seated left on platform, holding parazonium in right hand; before him, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; behind, prefect or officer, standing left on platform; to left, citizen, standing right, mounting steps of platform
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and spear in left hand; by her side, shield
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and spear in left hand; by her side, shield

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and spear in left hand; by her side, shield

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and spear in left hand; by her side, shield

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and spear in left hand; by her side, shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 550

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος