Εκδότρια αρχή: Δομιτιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 859

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DOMITIANVS AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
TP P COS VII: Wreath above curule chair

objects: 10
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DOMITIANVS AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
TP P COS VII: Dolphin coiled around anchor

objects: 8
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DOMITIANVS AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
TP P COS VII: Square seat, draped; triangular frame with corn-ears above

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DOMITIANVS AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
TP P COS VII: Square seat, draped; above, winged thunderbolt

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DOMITIANVS AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
TP P COS VII: Tripod with fillets left and right on which are ravens right and left and in center dolphin over wreath
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DOMITIANVS AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
TP P COS VII: Tripod with fillets left and right on which are ravens right and left and in center dolphin over wreath
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Garlanded and lighted altar
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Wreath above curule chair
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Wreath above curule chair

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG P M: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Wreath above curule chair
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI VESP F DOMIT AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Wreath above curule chair
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Dolphin coiled around anchor
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Dolphin coiled around anchor

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Square seat, draped; triangular or semicircular frame with corn-ears above

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG P M: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Square seat, draped; triangular or semicircular frame with corn-ears above

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Square seat, draped; semicircular frame with three crescents above

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN AVG P M: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Square seat, draped; semicircular frame with three crescents above

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
P P COS VII DES VIII: Tripod with fillets; dolphin above

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG PONT: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS VII DES VIII P P: Garlanded and lighted altar

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG P M: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS VII DES VIII P P: Garlanded and lighted altar
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 859

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος