Εκδότρια αρχή: Διοκλητιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 405

objects: 21
Χρονολόγηση
291 - 292
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILITVM: Diocletian, draped, cuirassed, standing right, holding parazonium in right hand and receiving Victory from Jupiter; Jupiter, standing left, holding sceptre

objects: 3
Χρονολόγηση
290 - 292
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSVL IIII P P PROCOS: Diocletian, draped, cuirassed, holding globe in right hand and sometimes parazonium

object: 1
Χρονολόγηση
290 - 292
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, left
Οπισθότυπος
CONSVL IIII P P PROCOS: Diocletian, draped, cuirassed, holding Victory on globe in right hand and parazonium in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
287 - 290
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III: Diocletian, draped, cuirassed, riding right, raising right hand

object: 1
Χρονολόγηση
290 - 292
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Diocletian, draped, cuirassed, riding right, raising right hand

object: 1
Χρονολόγηση
290 - 292
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P P P: Diocletian, draped, cuirassed, standing left, raising right hand and holding spear in left hand; behind, four ensigns
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right, or bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Diocletian, draped, cuirassed, standing right, holding short sceptre in right hand and presenting globe to Maximian; Maximian, standing left, holding spear
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGG NN: Diocletian and Maximian, draped, cuirassed, standing facing each other, holding globe between them, being crowned by Victory
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right or left
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AVGG NN: Diocletian and Maximian, draped, cuirassed, seated left, each holding globe and parazonium, being crowned by Victory

object: 1
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FATIS VICTRICIBVS: The Parcae, draped, standing, clasping hands, holding three cornucopiae and two rudders

objects: 2
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FATIS VICTRICIBVS: The Parcae, draped, standing, clasping hands, holding three cornucopiae and two rudders

objects: 3
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right, or bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, standing left, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right, or bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, standing left, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand; at foot, eagle
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right, or bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI AVG: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at foot, eagle holding wreath in its beak

objects: 2
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right, or bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI AVG: Jupiter, standing left, holding Victory on globe or thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at foot, eagle holding wreath in its beak

objects: 2
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right, or bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI VLTORI: Mars, walking right, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right, or bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on chair, holding Victory in right hand and spear in left hand; behind, shield
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
SOLI INVICTO: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI AVG: Victory, winged, draped, galloping right in biga
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 405

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος