Εκδότρια αρχή: Δέκιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 226

objects: 4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Trajan Decius, in military attire, on horse prancing left, raising right hand and holding short sceptre in left hand

objects: 3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
DACIA: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding vertical staff with head of ass in right hand
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS EXERC ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS EXERCITVS ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, raising right hand and holding standard in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTI: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm sloped over left shoulder in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Virtus, helmeted, draped, right breast exposed, seated left on cuirass, holding branch in right hand and vertical spear in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GEN ILLVRICI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 23
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
ABVNDANTIA AVG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae held in both hands

objects: 32
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Trajan Decius, in military attire, on horse prancing left, raising right hand and holding short sceptre in left hand

objects: 32
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
DACIA: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding vertical staff with head of ass in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DACIA: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding standard in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
DACIA FELIX: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding standard

objects: 3
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GEN ILLVRICI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 24
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS EXERC ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard

object: 1
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C Q TRAIANVS DECIVS AVG | IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS EXERC ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to left, altar; behind altar, standard

objects: 3
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIVS EXERCITVS ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard

object: 1
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, raising right hand and holding standard in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 226

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος