Εκδότρια αρχή: Δέκιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 226

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Trajan Decius, in military attire, on horse prancing left, raising right hand and holding short sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
DACIA: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding vertical staff with head of ass in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS EXERC ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS EXERCITVS ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, raising right hand and holding standard in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTI: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm sloped over left shoulder in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Virtus, helmeted, draped, right breast exposed, seated left on cuirass, holding branch in right hand and vertical spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GEN ILLVRICI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
ABVNDANTIA AVG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae held in both hands

objects: 28
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Trajan Decius, in military attire, on horse prancing left, raising right hand and holding short sceptre in left hand

objects: 24
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
DACIA: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding vertical staff with head of ass in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DACIA: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding vertical staff with head of ass in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
DACIA FELIX: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding standard

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GEN ILLVRICI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 17
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS EXERC ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG | IMP C Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS EXERC ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to left, altar; behind altar, standard
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIVS EXERCITVS ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, raising right hand and holding standard in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 226

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος