Εκδότρια αρχή: Γρατιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 176

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-RO-MANORVM: Emperor with right hand dragging captive right, and holding labarum in left

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-RO-MANORVM: Emperor with right hand dragging captive right, and holding labarum in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-RO-MANORVM: Emperor with right hand dragging captive right, and holding labarum in left

objects: 19
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 17
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 25
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVGGG: Constantinopolis, turreted, head right, seated facing, holding in right hand reversed spear and resting left on knee, right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, head left, seated facing, on throne, holding globe and reversed spear

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XV/MVLT/XX within laurel wreath
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVGGG: Constantinopolis, head right, turreted, seated facing, on throne, holding sceptre and cornucopiae, right foot on prow

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVGGG: Constantinopolis, head right, turreted, seated facing, on throne, holding sceptre and cornucopiae, right foot on prow

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 176

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος