Εκδότρια αρχή: Γέτας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 319

object: 1
Χρονολόγηση
198 - 200
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS TEMPOR: Felicitas, draped, standing right, holding long caduceus in left hand and clasping right hands with Geta, togate, standing left, holding cornucopiae in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
198 - 200
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS TEMPOR: Felicitas, draped, standing right, holding long caduceus in left hand and clasping right hands with Geta, togate, standing left, holding cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
198 - 200
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS TEMPOR: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 16
Χρονολόγηση
198 - 200
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS TEMPOR: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
198 - 200
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
SEVERI PII AVG FIL: Lituus, knife, jug, simpulum, sprinkler

objects: 15
Χρονολόγηση
198 - 200
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
SEVERI PII AVG FIL: Lituus, knife, jug, simpulum, sprinkler
Χρονολόγηση
198 - 200
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Spes, draped, advancing left, holding flower in extended right hand and raising fold of skirt with left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
198 - 200
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Spes, draped, advancing left, holding flower in extended right hand and raising fold of skirt with left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AETERNIT IMPERI: Busts of Spetimius Severus and Caracalla, both laureate, draped, cuirassed, vis-à-vis, right and left
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, naked except for cloak, standing left in front of horse, which he holds by reins in right hand, and holding spear or sceptre in left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, naked except for cloak, standing left in front of horse, which he holds by reins in right hand, and holding spear or sceptre in left hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, naked except for cloak, standing left in front of horse, which he holds by reins in right hand, and holding spear or sceptre in left hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AETERNAE: Jugate busts of Septimius Severus, radiate, draped, and of Julia Domna, diademed, draped, on crescent
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AETERNAE: Jugate busts of Septimius Severus, radiate, draped, and of Julia Domna, diademed, draped, on crescent

objects: 10
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVGG: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 20
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA PVBL: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and rudder set on globe in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGVSTORVM: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 319

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος