Εκδότρια αρχή: Βιτέλλιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 177

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CLEMENTIA IMP GERMAN: Clementia, draped, seated left, holding branch in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CLEMENTIA IMP GERMANICI: Clementia, draped, seated left, holding branch in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CLEMENTIA IMP GERMANICI: Clementia, draped, seated left, holding branch in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CONSENSVS EXERCITVVM: Mars, helmeted, wearing only cloak, advancing left, holding spear in right hand and aquila and vexillum in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CONSENSVS EXERCITVVM: Mars, helmeted, wearing only cloak, advancing left, holding spear in right hand and aquila and vexillum in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CONSENSVS EXERCITVVM: Mars, helmeted, wearing only cloak, advancing left, holding spear in right hand and aquila and vexillum in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
L VITELLI III COS CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, left; eagle-tipped sceptre in front
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
LIBERIS IMP GERMANICI: Busts of Vitellius' son and daughter, left and right respectively, draped, confronting

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
LIBERTAS RESTITVTA: Libertas, draped, standing front, head right, holding pileus in right hand and rod in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
LIBERTAS RESTITVTA: Libertas, draped, standing front, head right, holding pileus in right hand and rod in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
SECVRITAS IMP GERMAN: Securitas, draped, seated right, holding head with right hand and sceptre in left; garlanded and light altar and torch right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
SECVRITAS IMP GERMAN: Securitas, draped, seated right, holding head with right hand and sceptre in left; garlanded and light altar and torch right

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory, draped, advancing left, holding shield inscribed S P Q R in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory, draped, advancing left, holding shield inscribed S P Q R in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
VICTORIA IMP GERMAN: Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
VICTORIA IMP GERMANICI: Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMAN: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CLEMENTIA IMP GERMAN: Clementia, draped, seated left, holding branch in right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMAN: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CLEMENTIA IMP GERMAN: Clementia, draped, seated left, holding branch in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMAN: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CONCORDIA PRAETORIANORVM: Concordia, draped, standing left, holding branch in right hand and cornucopia in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMAN: Head of Vitellius, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CONSENSVS EXERCITVVM: Mars, helmeted, wearing only cloak, advancing left, holding spear in right hand and aquila and vexillum in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 177

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος