Εκδότρια αρχή: Βαλεριανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 959
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DEO VOLKANO: Vulcan, draped, in temple, holding hammer in right hand and pincers in left hand; at his feet, anvil

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand and holding globe in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, resting right hand on shield and holding spear in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSACRATIO: Eagle bearing emperor to heaven

objects: 8
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
DEO VOLKANO: Vulcan, draped, in temple, holding hammer in right hand and pincers in left hand; sometimes at his feet, anvil

objects: 5
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS PIVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
GALLIENVS CVM EXERSVO: Jupiter, standing on cippus inscribed IOVI VICTORI, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
GALLIENVS CVM EXERSVO: Jupiter, standing on cippus inscribed IOVI VICTORI, holding Victory in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
GERMANICVS MAX TER: Trophy between two captives
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS P AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
GERMANICVS MAX TER: Trophy between two captives

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS P AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand, holding whip in left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand, holding whip in left hand

objects: 27
Χρονολόγηση
258 - 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand, holding whip in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
258 - 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand, holding whip in left hand
Χρονολόγηση
258 - 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
258 - 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; at her feet, globe

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS P AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGG: Salus, draped, standing left, feeding serpent rising from altar out of patera in right hand and holding sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS PIVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SECVRIT PERP: Securitas, draped, leaning on column, holding sceptre in right hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS P AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SECVRIT PERP: Securitas, draped, leaning on column, holding sceptre in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
258 - 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG
Οπισθότυπος
SECVRIT PERP: Securitas, draped, leaning on column, holding sceptre in right hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 959

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος