Εκδότρια αρχή: Αυρηλιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 443

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONS PRINC AVG: Aurelian, standing left, holding sceptre and crowning trophy between two captives
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONS PRINC AVG: Aurelian, standing left, holding sceptre and crowning trophy between two captives
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PACATOR ORBIS: Aurelian, standing left by altar, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Mars, standing left, holding olive-branch in right hand and spear in left hand; at his feet, shield

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PACATOR ORBIS: Sol, radiate, walking left, raising right hand and holding whip in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PACATOR ORBIS: Sol, radiate, walking left, raising right hand and holding whip in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS P F AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Aurelian, riding left, raising right hand and holding spear pointing downwards in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS P F AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Aurelian, riding left, raising right hand and holding spear pointing downwards in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORD LEGI: Concordia, draped, standing left between four ensigns
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORD LEGI: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS P F AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand; at his feet, captive

objects: 2
Χρονολόγηση
274 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TB P V•II•COS•II P P: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, radiate, standing left between two captives, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN DEOR: Providentia, draped, standing right, holding an ensign in each hand; Sol, radiate, standing left, holding globe

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNIT AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 443

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος