Εκδότρια αρχή: Αντωνίνος Ευσεβής
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2381

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Diana, draped, standing right, holding arrow in lowered right hand and bow raised in left
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEL ANTONINVS AVG: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Diana, draped, standing right, holding arrow in lowered right hand and bow raised in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEL ANTONINVS AVG: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding Victory in right hand and resting left on shield set on ground; spear rests against left arm

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEL ANTONINVS AVG: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS AVG: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEL ANTONINVS AVG PIVS: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Felicitas, draped, standing left, holding up caduceus in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS AVG: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Fides standing right, holding corn-ears in right hand and fruit basket in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEL ANTONINVS AVG: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Fides standing right, holding corn-ears in right hand and fruit basket in left
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEL ANTONINVS AVG: Bust of Antoninus Pius, bare-headed, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Fides standing right, holding corn-ears in right hand and fruit basket in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS: Pietas, draped, standing right next to altar, raising right hand and holding box of incense in left

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Diana, draped, standing right, holding arrow in in lowered right hand and bow raised in left
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, left
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Diana, draped, standing right, holding arrow in in lowered right hand and bow raised in left
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Diana, draped, standing left, holding bow in in lowered right hand and arrow raised in left

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding Victory on right hand and resting left on shield set on ground; spear rests against left arm
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding Victory on right hand and resting left on shield set on ground; spear rests against left arm

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Bust of Antoninus Pius, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADR ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Felicitas, draped, standing left, holding up caduceus in right hand and cornucopiae in left

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Felicitas, draped, standing left, holding up caduceus in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
AVG PIVS P M TR P COS DES II: Felicitas, draped, standing left, holding up caduceus in right hand and cornucopiae in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2381

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος