Εκδότρια αρχή: Αλέξανδρος Σεβήρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 21

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 223
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 223
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Pax, draped, standing left, holding olive branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 224
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P III COS P P: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 228
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped over left shoulder, right
Οπισθότυπος
P M TR P VII COS II P P: Mars, helmeted, in military attire, standing right, holding spear in right hand and resting left hand on shield, resting on ground at side
Χρονολόγηση
A.D. 228
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXAND AVG: Head of Severus Alexander, larueate, right
Οπισθότυπος
P M TR P VII COS II P P: Mars, helmeted, in military attire, standing right, holding spear in right hand and resting left hand on shield, resting on ground at side
Χρονολόγηση
A.D. 228 - A.D. 231
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROFECTIO AVG: Severus Alexander, in military attire, on horseback, right; holding spear in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 231 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI PROPVGNATORI: Jupiter, standing front, in war-like attitude, left, head right, feet apart, hurling thunderbolt with right hand
Χρονολόγηση
A.D. 231 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Head of Severus Alexander, laureate, right
Οπισθότυπος
MARS PROPVG: Mars, helmeted, advancing (?) right, holding spear in right hand and shield in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 231 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped over left shoulder, right
Οπισθότυπος
MARS PROPVG: Mars, helmeted, advancing (?) right, holding spear in right hand and shield in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 231 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Head of Severus Alexander, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding shield in right hand and palm in left hand; at feet, kneeling or seated captive

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS: Mars, helmeted, standing left, holding branch in right hand and reversed spear in left hand; in field, star

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 223
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand; in field, star

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CM AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Head of Severus Alexander, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERITAS (sic) AVG: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right hand and sceptre in left hand; in field, star
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE: Fecunditas, draped, seated left, extending right hand over child reaching up and resting left arm on seat

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, veiled, draped, standing left, holding palladium in right hand and up-right sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 223
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P II COS P P S C: Providentia, draped, standing left, legs crossed, holding wand in right hand over globe and cornucopiae; leaning on column with left arm
Χρονολόγηση
A.D. 224
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Head of Severus Alexander, radiate, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P III C OS P P S C: Pax, draped, seated left holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 225
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P IIII COS P P S C: Severus Alexander, in military attire, standing left, holding globe in right hand and spear reversed in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 225
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P IIII COS P P S C: Severus Alexander, in military attire, standing left, holding globe in right hand and spear reversed in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 21

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος