Εκδότρια αρχή: Αλέξανδρος Σεβήρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 945
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ALEXANDER CAES: Bust of Severus Alexander, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
INDVLGENTIA AVG: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising skirt with left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ALEXANDER CAES: Bust of Severus Alexander, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
INDVLGENTIA AVG: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising skirt with left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ALEXANDER CAES: Bust of Severus Alexander, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVG: Lituus, knife, vase, simpulum and sprinkler

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Jupiter, cloak behind and over right arm, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 13
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Jupiter, cloak behind and over right arm, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 6
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Jupiter, cloak behind and over right arm, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand

objects: 10
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding whip in left hand
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Fortuna, draped, standing left, holding rudder on globe with right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Fortuna, draped, standing left, holding rudder on globe with right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Liberalitas, draped, standing left, holding pileus in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Liberalitas, draped, standing left, holding pileus in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Liberalitas, draped, standing left, holding pileus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Liberalitas, draped, standing left, holding pileus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Liberalitas, draped, standing left, holding pileus in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, larueate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Liberalitas, draped, standing left, holding pileus in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Salus, draped, seated left on throne, feeding out of patera in right hand snake coiled round altar and resting left arm on side of throne
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 945

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος