Εκδότρια αρχή: Αιμιλιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 66

objects: 4
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
APOL CONSERVAT: Apollo, nude, standing left, holding branch in right hand and resting left elbow on lyre set on rock

objects: 5
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
DIANAE VICTRI: Diana, draped, standing left, holding arrow in right hand and bow in left hand

objects: 3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
ERCVL VICTORI: Hercules, nude, lion-skin draped over left arm, standing right, resting right hand on club and holding bow in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVAT: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing left, extending right hand and hanging cloak over Aemilian, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
MARTI PACIF: Mars, helmeted, in military attire, advancing left, holding branch in right hand and shield and spear in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI PROPVGT: Mars, helmeted, in military attire, standing left, leaning on shield with right hand and holding reversed spear in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P I P P: Aemilian, in military attire, standing left, sacrificing out of patera held in right hand over tripod and holding spear in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P I P P: Aemilian, in military attire, standing left, sacrificing out of patera held in right and holding spear in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PACI AVG: Pax, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding branch in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 5
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETERN: Roma, helmeted, draped, standing left, holding phoenix on globe in right hand and spear in left hand; to her right, shields

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Virtus, helmeted, in military attire, standing left, right foot on helmet, holding branch in right hand and spear in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS DECENNALIBVS: Legend inscribed in laurel-wreath

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEMILIANVS P F AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVAT: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing left, protecting Aemilian, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEMILIANVS P F AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI PACIF: Mars, helmeted, in military attire, advancing left, holding branch in right hand and shield and spear in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEMILIANVS P F AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P I P P: Aemilian, in military attire, standing left, sacrificing out of patera held in right hand over tripod and holding spear in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEMILIANVS P F AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P I P P: Aemilian, in military attire, standing left, sacrificing out of patera held in right and holding spear in left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEMILIANVS P F AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P I P P: Aemilian, in military attire, standing left, sacrificing out of patera held in right hand over tripod and holding spear in left hand; standard between Aemilian and tripod
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AEMILIANVS P F AVG: Bust of Aemilian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PACI AVG: Pax, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding branch in right hand and transverse sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 66

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος