Εκδότρια αρχή: Αδριανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1389

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG GER DAC: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P: Trajan standing right, Hadrian standing left, both holding globe between them
Παραπομπή
RIC II Hadrian 2A (aureus), RIC II Hadrian 2B (aureus)

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P: Trajan standing right, Hadrian standing left, both holding globe between them

objects: 13
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P: Trajan standing right, Hadrian standing left, both holding globe between them
Παραπομπή
RIC II Hadrian 2C

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG GER DAC: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // ADOPTIO (in exergue): Trajan standing right, Hadrian standing left, both clasping hands
Παραπομπή
RIC II Hadrian 3A (aureus)

objects: 11
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // ADOPTIO (in exergue): Trajan standing right, Hadrian standing left, both clasping hands

objects: 6
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // ADOPTIO (in exergue): Trajan standing right, Hadrian standing left, both clasping hands

objects: 4
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG G D PART: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // CONCORD (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Παραπομπή
RIC II Hadrian 4A
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG GER DAC: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // CONCORD (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 25
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // CONCORD (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 10
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P // PAX (in exergue or field): Pax standing left, holding branch and cornucopia

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC
Οπισθότυπος
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P PIETAS (in field): Pietas, veiled, standing left, raising hand

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG G D PART: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
PLOTINAE AVG: Bust of Plotina, diademed, hair braided, draped, right
Παραπομπή
RIC II Hadrian 32, RIC II Hadrian 32A, RIC II Hadrian 33

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG G D PART: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DIVO TRAIANO PATRI: Bust of Divus Trajan, laureate, draped, cuirassed, right
Παραπομπή
RIC II Hadrian 23

objects: 5
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG G D PART: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DIVO TRAIANO PATRI AVG: Bust of Divus Trajan, laureate, draped, cuirassed, right
Παραπομπή
RIC II Hadrian 24A
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO OPT AVG GER D PART: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DIVO TRAIANO PATRI AVG: Bust of Divus Trajan, laureate, draped, cuirassed, right

objects: 14
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // SC (in exergue): Trajan standing right, Hadrian standing left, both holding globe between them

objects: 4
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // SC (in exergue): Trajan standing right, Hadrian standing left, both holding globe between them

objects: 2
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // SC (in exergue): Eagle standing between two standards
Παραπομπή
RIC II Hadrian 539
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1389

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος