Εκδότρια αρχή: Postumus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 392

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Lion, radiate, walking left, holding thunderbolt in its mouth
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS II P P: Postumus, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
P M G M T P COS III P P: Trophy, flanked by two captives

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P III COS III P P: Postumus, veiled, draped, standing left, sacrificing at altar with right hand and holding sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P IIII COS III P P: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
P M TR P IIII COS III P P: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P IMP V COS III P P: Postumus, draped, seated left on curule chair, holding globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
P M TR P IMP V COS III P P: Postumus, draped, seated left on curule chair, holding globe in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P IMP V COS III P P: Postumus, draped, standing left, sacrificing at altar; beside him, citizen and child; before him, two Vestal Virgins, draped, one holding box of perfumes and a child
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P VI COS III P P: Roma, draped, seated left by shield, clasping hand of Postumus; Postumus, standing right, holding sceptre
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P VI COS III P P: Four figures, standing, sacrificing before temple
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P VI COS III P P: Figure, seated in temple, holding globe in right hand and spear in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P VII COS III P P: Postumus, veiled, draped, standing left, sacrificing at altar; to left, Mercury, standing front, head left, holding purse and caduceus
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICT GERM P M TR P V COS III P P: Postumus, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand; Victory, winged, draped, holding palm and crowning Postumus

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICT GERM P M TR P V COS III P P: Postumus, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand; Victory, winged, draped, holding palm and crowning Postumus
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Postumus, draped, cuirassed, standing left, holding spear in right hand and wreath in left hand, being crowned by Hercules; Hercules, holding club and lion's skin

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Postumus, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Bust of a woman, radiate, facing front; on either side, bust of a man, radiate, facing central figure
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVG: Annona, draped, standing left, holding ears of corn in right hand and cornucopiae in left hand; at foot, basket of corn on tripod
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
HERC DEVSONIENSI: Hercules, standing right, leaning on club with right hand and holding bow and lion's skin in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 392

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος