Autoritet: Aurelianus
Visa poster 441 till 443 från 443 resultater

objects: 4
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand

objects: 2
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
SEVERINA P F AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
CONCORDIA AVG: Aurelian and Severina clasping hands

objects: 14
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand
Visa poster 441 till 443 från 443 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod