Авторитет: Нерон
Показване на записи от ХХ до 622, от общо 622 резултата
Дата
AD 63 - AD 64
Номинал
драхма
Монетарница
Цезарея в Кападокия
Аверс
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERM: Head of Nero, laureate, right
Реверс
DIVOS CLAVD AVGVST GERMANIC PATER AVG: Head of Claudius, laureate, right

objects: 3
Дата
AD 63 - AD 64
Номинал
драхма
Монетарница
Цезарея в Кападокия
Аверс
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMA: Head of Nero, laureate, right
Реверс
DIVOS CLAVD AVGVST GERMANIC PATER AVG: Head of Claudius, laureate, right
Показване на записи от ХХ до 622, от общо 622 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране