Авторитет: Либий Север
Показване на записи от ХХ до 29, от общо 29 резултата
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Солид
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N LIBIVS SEVE-RVS PE AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Солид
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N LIBIVS SEV-EVERVS PE ꜸG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Солид
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N LIBIVS SEVERV-S PERPETV ꜸG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Солид
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N LIBIVS SEVER-VS PERPETV AG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Солид
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N LIBIVS SEVER-VS PERPETV AG: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent

object: 1
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Tremissis
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N LIBIVS SEVER-VS PE AVG: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Tremissis
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N LIBIVS SEVERVS P F AϤ: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Tremissis
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N LIBIVS SEVERVS PERPE ꜸG: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
AD 461 - AD 465
Номинал
Солид
Аверс
D N LIBIVS SEV-ERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Показване на записи от ХХ до 29, от общо 29 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране