Авторитет: Клодий Мацер
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 42 резултата
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI LIBERA S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI LIBERA S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress; two javelins behind
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACR LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Реверс
MACRIA N A LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI LIBERATRIX S C: Bust of Africa, draped, right, wearing elephant-skin head-dress
Реверс
MACRIA N A LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L MACRI S C: Lion's head, right
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Lion's head, right
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Lion's head, right
Реверс
LIB LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S← C: Lion's head, right
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Lion's head, right
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Lion's head, right
Реверс
MACRIANA LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, draped, right, with wings spread
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, draped, right, with wings spread
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, draped, right, with wings spread
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, right, with wings folded
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, right, with wings folded
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Bust of Victory, right, with wings folded
Реверс
LIB AVG LEG III: Aquila right, between two vexilla; staff of the aquila points downward
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Libertas draped, standing left, holding pileus in right hand and patera in left
Реверс
MACRIAN LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODI MACRI S C: Libertas draped, standing left, holding pileus in right hand and patera in left
Реверс
MACRIANA LIB LEG I: Aquila right, between two vexilla
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 42 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране