Εκδότρια αρχή: Τιβέριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 95 από συνολικά 95

objects: 149
Χρονολόγηση
AD 22 - AD 30
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Augustus, radiate, left
Οπισθότυπος
PROVIDENT S C: Altar-enclosure with double paneled door right; various ornaments on top, left and right

objects: 45
Χρονολόγηση
AD 34 - AD 37
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Augustus, radiate, left
Οπισθότυπος
S C: Eagle standing, front, on globe, with open wings, head turned right

objects: 31
Χρονολόγηση
AD 34 - AD 37
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Augustus, radiate, left
Οπισθότυπος
S C: Winged thunderbolt upright

objects: 3
Χρονολόγηση
AD 32 - AD 33
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAES AVG P M TR P XXXIV: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DRVSVS CAES TI AVG F COS II P IT: Head of Drusus, bare, left
Χρονολόγηση
AD 32 - AD 33
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAES AVG P M TR P XXXIV: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DRVSVS CAES TI AVG F COS II TR P: Head of Drusus, bare, left

objects: 5
Χρονολόγηση
AD 33 - AD 34
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAES AVG P M TR P XXXV: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DRVSVS CAES TI AVG F COS II TR P IT: Head of Drusus, bare, left

object: 1
Χρονολόγηση
AD 33 - AD 34
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAES AVG P M TR P XXXV: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DRVSVS CAES TI AVG F COS II TR P: Head of Drusus, bare, left
Χρονολόγηση
AD 33 - AD 34
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVG P M TR P XX: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
Head of Drusus, bare, left

objects: 7
Χρονολόγηση
AD 19 - AD 21
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Κομμαγηνή
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAXIM COS III IMP VII TR POT XXI: Caduceus upright between two cornucopiae crossed at the tips and two crossed branches

objects: 17
Χρονολόγηση
AD 19 - AD 21
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Κομμαγηνή
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAXIM COS III IMP VII TR POT XXII: Caduceus upright between two cornucopiae crossed at the tips and two crossed branches
Χρονολόγηση
AD 19 - AD 21
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVGVSTVS: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Augustus, radiate, right; above, star; in front, thunderbolt
Χρονολόγηση
AD 19 - AD 21
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVGVSTVS: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Augustus, radiate, left; above, star; in front, thunderbolt

object: 1
Χρονολόγηση
AD 19 - AD 21
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVG PONT MAX: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER PATRIAE: Head of Augustus, radiate, left; above, star
Χρονολόγηση
AD 19 - AD 21
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
PONTIF MAX: Legend in two lines in oak-wreath
Χρονολόγηση
AD 19 - AD 21
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Tiberius, bare, left, within laurel wreath
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F IMP VIII: TRIB POT XXXVIII PON MAX in three lines
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 95 από συνολικά 95

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος