Εκδότρια αρχή: Τιβέριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 95

objects: 2
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 15
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVI IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 15
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVI IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 10
Χρονολόγηση
AD 15 - AD 16
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 20
Χρονολόγηση
AD 15 - AD 16
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII IMP VII: Tiberius, laureate and cloaked, standing in quadriga right, holding laurel-branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left; all four horses heads turned right

objects: 4
Χρονολόγηση
AD 15 - AD 16
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
AD 18 - AD 19
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XX: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible
Χρονολόγηση
AD 20 - AD 21
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
AD 22 - AD 23
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 4
Χρονολόγηση
AD 23 - AD 24
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXV: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
AD 24 - AD 25
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
AD 25 - AD 26
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
AD 26 - AD 27
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
AD 27 - AD 28
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
AD 28 - AD 29
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXX: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
AD 29 - AD 30
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
AD 30 - AD 31
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Χρονολόγηση
AD 31 - AD 32
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

objects: 2
Χρονολόγηση
AD 32 - AD 33
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
AD 33 - AD 34
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXXV: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
AD 34 - AD 35
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXVI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 95

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος