Εκδότρια αρχή: Ονώριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 176
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCITVM: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCITVS: Arcadius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCITVS: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield

objects: 85
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XV within a wreath
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XV within a wreath

objects: 109
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath

objects: 1433
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory with wreath and palm over shoulder on globe in right hand and inverted spear in left hand

objects: 2423
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory with wreath and palm over shoulder on globe in right hand and inverted spear in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, walking left, holding trophy over right shoulder and dragging crouching captive with left hand; ☧ in left field
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, walking left, holding trophy over right shoulder and dragging crouching captive with left hand; ☧ in left field

objects: 2
Χρονολόγηση
407 - 408
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Arcadius, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot

objects: 5
Χρονολόγηση
407 - 408
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 176

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος