Εκδότρια αρχή: Αύγουστος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 621 έως 629 από συνολικά 629

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
31 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
IMP CAESAR DIVI F: Round shield with three concentric rows of studs and central boss

object: 1
Χρονολόγηση
27 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR DIVI F COS VII: Head of Augustus, bare, right; below neck, small capricorn, right
Οπισθότυπος
AEGVPT CAPTA: Crocodile standing right

objects: 10; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
28 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR DIVI F COS VI: Head of Augustus, bare, right; below neck, small capricorn, right
Οπισθότυπος
AEGVPTO CAPTA: Crocodile standing right
Χρονολόγηση
27 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DIVI F AVGVST COS VII: Head of Augustus, bare, right; below neck, small capricorn, right
Οπισθότυπος
AEGYPTO CAPTA: Hippopotamus right

objects: 2
Χρονολόγηση
27 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn right, holding globe attached to rudder and carrying cornucopia

objects: 2; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
27 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn right, holding globe attached to rudder and carrying cornucopia
Χρονολόγηση
27 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn left, holding globe attached to rudder and carrying cornucopia

objects: 3
Χρονολόγηση
23 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP AVGVST TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
OB CIVIS SERVATOS: oak-wreath in linear circle flanked by two laurel branches

object: 1
Χρονολόγηση
23 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP AVGVST TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVST: Laurel wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 621 έως 629 από συνολικά 629

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος