Εκδότρια αρχή: Αδριανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1381 έως 1389 από συνολικά 1389
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
CONC DI AV: Hadrian standing right, holding scroll or scipio and clasping hands with Sabina, standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
COS III: Minerva standing left, holding thunderbolt and spear; by feet, shield
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, left
Οπισθότυπος
COS III: Star within crescent
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, left
Οπισθότυπος
COS III: Seven stars within crescent
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, left
Οπισθότυπος
P M TR P COS III: Minerva standing right, holding spear and resting hand on shield
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, left
Οπισθότυπος
ROMA FELIX: Roma seated left on curule chair, holding Victory and spear
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
ITALIA: Italia standing left, holding sceptre and cornucopia
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
TELLVS STABIL: Tellus standing left, holding plough and hoe or rake; to right, corn growing
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephanie with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta seated left, holding Palladium and sceptre
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1381 έως 1389 από συνολικά 1389

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος