symbol URI: http://numismatics.org/ocre/symbol/monogram.ric.10.theodosius_ii.1
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater
Datum
445 - 450
Valör
AE3-4
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Theodosius II monogram 1 within a wreath
Datum
445 - 450
Valör
AE3-4
Myntverk
Nikomedia
Åtsida
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Theodosius II monogram 1 within a wreath
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod