symbol URI: http://numismatics.org/ocre/symbol/monogram.ric.10.leo_i.5
Visa poster 1 till 5 från 5 resultater
Datum
457 - 474
Valör
AE4
Myntverk
Heraclea
Åtsida
D N LEOS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Datum
457 - 474
Valör
AE4
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N L-EO: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Datum
457 - 474
Valör
AE4
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N LEO PRTE AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Datum
457 - 474
Valör
AE4
Myntverk
Nikomedia
Åtsida
D N LEOS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Datum
457 - 474
Valör
AE4
Myntverk
Kyzikos
Åtsida
D N LEOS P F AVG ?: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Visa poster 1 till 5 från 5 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod