Filter

symbol URI: http://numismatics.org/ocre/symbol/monogram.ric.10.gundobad.1
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Valör
AE4
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
[DN] ZENO PER [P AVG]: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Gundobad monogram within a wreath
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Filtrera resultaten

symbol

Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod