symbol, Frånsida: SVG File Monogram 2 (Libius Severus)
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater
Datum
A.D. 461 - A.D. 465
Valör
AE4
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Libius Severus monogram 1 or 2 within a wreath
Datum
A.D. 461 - A.D. 465
Valör
AE4
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Libius Severus monogram 1 or 2
Datum
A.D. 461 - A.D. 465
Valör
AE4
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Libius Severus monogram 1 or 3
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Frånsida

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod