Porträtt: Livia Drusilla
Visa poster 1 till 20 från 45 resultater

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 8
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 3
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
GALBA IMPERATOR: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Datum
68 - 69
Valör
As (mynt)
Myntverk
Tarraco
Åtsida
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Frånsida
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, bare-headed, cuirassed, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, bare-headed, cuirassed, right, with aegis
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 4
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, bare, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

object: 1
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, left
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 25
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, left
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Datum
68 - 69
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 5
Datum
68 - 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Frånsida
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Visa poster 1 till 20 från 45 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod