Porträtt: Konstantin II
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
A.D. 318 - A.D. 319
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Arles
Åtsida
CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
CLARIT-A-S REIPVB: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod