Porträtt: Dryantilla
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

object: 1
Valör
Antoninianus
Myntverk
Carnuntum
Åtsida
IMP C RE[……]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Frånsida
CONCOR(rev. D)IA AVGG: Regalianus and Dryantilla, standing facing each other; between, altar

object: 1
Valör
Antoninianus
Myntverk
Carnuntum
Åtsida
IMP C P C RE[……]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Frånsida
CONCOR(rev. D)IA AVGG: Regalianus and Dryantilla, standing facing each other; between, altar

object: 1
Valör
Antoninianus
Myntverk
Carnuntum
Åtsida
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Frånsida
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 5
Valör
Antoninianus
Myntverk
Carnuntum
Åtsida
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Frånsida
IVNO REGINA or IVNONI REGINA: Juno, draped, standing left, holding uncertain object in right hand and double cornucopiae in left hand
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod