Porträtt: Arcadius
Visa poster 1 till 20 från 284 resultater

objects: 2
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
AE2
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front; above, hand holding wreath
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield; to left, captive

objects: 2
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
AE4
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/X/MVLT/XV within wreath
Datum
AD 383 - AD 388
Valör
AE2
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 16
Datum
AD 383 - AD 388
Valör
AE2
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS E-XERCITI: Emperor standing right, holding standard and globe, left foot on captive

objects: 5
Datum
AD 383 - AD 388
Valör
AE4
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right, T behind bust
Frånsida
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 6
Datum
AD 383 - AD 388
Valör
AE4
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 11
Datum
AD 388 - AD 392
Valör
AE4
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, with right hand carrying trophy on shoulder and dragging captive with left

objects: 6
Datum
AD 392 - AD 395
Valör
AE2
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 3
Datum
AD 392 - AD 395
Valör
AE2
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 3
Datum
AD 392 - AD 395
Valör
AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
GLORIA-ROMANORVM: Emperor on horse-back, right, raising right hand
Datum
AD 392 - AD 395
Valör
AE4
Myntverk
Alexandria
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, with right hand carrying trophy on shoulder and dragging captive with left

objects: 15
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
AE2
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front; above, hand holding wreath
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield; to left, kneeling or seated captive

objects: 10
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
AE2
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front; above, hand holding wreath
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield; to left, kneeling or seated captive

objects: 4
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
AE4
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/V within wreath

objects: 2
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
AE4
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/X/MVLT/XX within wreath

object: 1
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
AE4
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/XX/MVLT/XXX within wreath

objects: 3
Datum
AD 383 - AD 388
Valör
AE2
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front; above, hand holding wreath
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield; to left, kneeling or seated captive

objects: 8
Datum
AD 383 - AD 388
Valör
AE2
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS E-XERCITI: Emperor, standing right, holding standard and globe, left foot on captive

objects: 2
Datum
AD 383 - AD 388
Valör
AE2
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS E-XERCITI: Emperor, standing right, holding standard and globe, left foot on captive

objects: 15
Datum
AD 383 - AD 388
Valör
AE4
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/X/MVLT/XX within wreath
Visa poster 1 till 20 från 284 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod